Festivalde Son Haftasonu. G??kku??a???? ??ocuklar?? Kavu??uyor, Sundance ????kartamas??, 25 ??ehir, 5 Film, Ayn?? Anda

??
G??kku??a???? ??ocuklar??n??n B??t??n Y??l Bekledi??i Parti Geliyor
Her y??l ??ok konu??ulan ve sab??rs??zl??kla beklenen !f G??kku??a???? Partisi, tek bir kul??b??n kap??lar?? aras??na s????amayacak kadar b??y??k, tek bir odada duramayacak kadar hareketli. !f takip??ilerinin Too Much Pussy filminden tan??d?????? DJ Metzgerei Berlin'den minimal teknodan elektro-pop'a uzanan seti ile ses getirecek. Onu Dearhead, Elif Tanr??bilir, ??a??lar S??r, Sanem ??l??e, Arzu G??rsel, Death by Pop ve g??rselleriyle Jackie Raindrops takip edecek ve Babylon ve Nublu'nun her yerine da????lm???? g??kku??a???? ??ocuklar??n?? e??lenecek!
Giri?? ??creti: 30 TL Tam / 20 TL ????renci
Tarih: 25 ??ubat 2011 22:00-04:00
Yer: Babylon ve Nublu
!f ??stanbul'da 26 ??ubat Cumartesi Sundance ????kartmas?? Var!
Cumartesi g??n?? 11.00'den itibaren film nas??l yap??l??r, senaryo nas??l yaz??l??r, i??in ustalar??ndan dinleyece??iz. Sundance'den gelen Hollywood'un ??nl?? senaristleri Bill Wheeler ve Wesley Strick ve sevilen ??srailli yazar Etgar Keret senaryo yaz??m?? ??zerine t??yolar?? verecekler.
Sonra Sundance Enstit??s?? y??neticilerinden Michelle Satter ve Alesia Weston, "Sundance Lab'lerine Giri??" sunumu yap??p sorular??n??z?? cevaplayacak.
Son olarak bol ??d??ll?? Amrika filminin y??netmeni Cherien Dabis ile bir senaryonun filme evrili??inin ad??mlar??n?? takip edece??iz.
Chris Morris'le Beraber D??rt Aslan G??c??ndeki Filmini ??zliyoruz
BBC Radyo'da haz??rlad?????? parodilerden IT Crowd'a ??ngiliz radyo ve televizyonunun tan??nm???? isimlerinden Chris Morris tam bir f??rlama. ??lk sinema filmi D??rt Aslan, ??slam ad??na yap??lan ter??r ??zerine hicivli ve zekice yaz??lm???? bir komedi. Filmi Morris'le birlikte !f 2: ??stanbul'dan Canl?? kapsam??nda Ramallah ve Kud??s'te dahil Anadolu'da ve Ortado??u'da 25 noktadan ayn?? anda izleyecek olmam??z da anlaml??.
!f 2'nin di??er filmleri; Boyita'n??n Son Yaz??, Mars, K??t??l??k ??i??ekleri ve Kad??nlar Kahramand??r. Birlikte izleyelim, konu??al??m!
!f OVI uygulamas?? art??k online! !f filmleri, etkinlikleri ve partileri hakk??nda bilmek istedi??iniz her??ey bu uygulamada! T??klay??n indirin.
!f Blog'da Bu Hafta:
!f Gaste konu??tu: Zoru seven romantik bir teksasl??,
?????????????? Geoff Marslett
!f Gaste yazd??: ??ran'??n Ye??il Dalgas?? ve Arap takip??ileri
??ngiliz mizah??n?? ??zlemi??iz. D??rt Aslan festivalin en
?????????????? komi??i, hatta belki en orijinali. Galas?? yar??n ak??am.
??
www.ifistanbul.com
!f ??stanbul Flickr !f ??stanbul Vimeo !f ??stanbul Blog !f ??stanbul Twitter !f ??stanbul Facebook Fan Sayfas?? MyBilet
??
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s