dunyanin merkezi

D??nyan??n ekseni depremle kayd?? m???

YERY??Z?? kabu??unun alttaki tabakalar ??zerinde hareket eden veya ‘y??zen’ tabakalaroldu??unu biliyoruz. Bu y??zeydeki tabakalar esasen s??rekli hareket halindeler. Birtabakan??n hareket ediyor olmas??, ??tekini s??k????t??rmas?? veya iteklemesi anlam??na geliyor. Bu s??k????malar??n sonunda bazen ??ok ani hareketler oluyor, onlara da deprem diyoruz.
Son 9.0 ??iddetindeki deprem, ikiden fazla tabakan??n kesi??me yeri olan, yani bir nevi, deprem ??reten faylar kav??a???? olan bir noktada meydana geldi. Ve daha gelir gelmez de,en b??y??k depremler aras??nda yerini ald??.
Depremden hemen sonra, depremim merkezine en yak??n olan GPS, yani k??resel yerbelirleme istasyonu 13 feet (30 santimden biraz fazla) do??uya kayd??. Yani Japonya, Amerika’ya bir seferde 30 santimden biraz fazla yakla??t??.
Bu b??y??k tektonik plakalar??n b??ylesi hareketleri, d??nyan??n k??tlesinin de yer de??i??tirmesianlam??na geliyor. ????te bu yer de??i??tirme y??z??nden d??nyam??z??n kendi ekseni etraf??ndaki d??n?????? de biraz daha h??zland??. Yani, NASA’dan bilim insanlar??n??n hesaplar??na g??re sondepremle bir g??n??m??z saniyenin 1.8 milyonda biri kadar k??sald??.
Ge??en y??l ??ili’de ya??anan 8.8’lik depremden sonra da g??n??m??z biraz k??salm????t?? (saniyenin 1.26 milyonda biri kadar). 2004’teki Sumatra depremi sonras?? ise bir g??n??m??z saniyenin 6.8 milyonda biri kadar k??salm????t??.
Bunlar??n hepsini toplasan??z 1 saniye etmiyor belki ama ??unu unutmay??n, d??nyam??z art??k daha h??zl?? d??n??yor.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/17319036.asp?yazarid=386&gid=61

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s