Yuppiiii

Uzun u??u?? yolcuyu b??kt??rd?? s??personik i??in yar???? ba??lad??

Sesten h??zl?? yani saatte 2 bin 400 kilometre h??zla u??abilen Concorde’lar??n emekli olmas??ndan sonra g??zler yeni s??personik yolcu u??aklar??na ??evrildi. NASA’n??n liderli??inde Boeing ve Lockheed Martin taraf??ndan ba??lat??lan tasar??m??n 2030’da u??mas?? planlan??yor.

H??PERSON??KLE ??STANBUL-NEW YORK 1SAAT 10 DAK??KA OLACAK

S??personik u??ak konusunda en b??y??k deste??isa??layan Amerikan Uzay ve Havac??l??k DairesiNASA bir yandan saatte 8 bin 500 kilometreh??za ????kabilecek tasar??mlar ??zerinde ??al??????yor.??n??m??zdeki g??nlerde motorun denemesi X-51A ad?? verilen f??ze-u??akta ger??ekle??tirilecek. 
E??er b??yle bir motor teknolojisi yolcu ta????madauygulanabilirse, ??stanbul’dan New York’a u??mak sadece 1 saat 10 dakika olacak. Normalde buu??u?? r??zgarlara g??re 8-10 saat aras??nda de??i??iyor. ??stanbul’dan Sydney’e gitmekse sadece 1 saat 50 dakikada m??mk??n olacak.Do??al olarak yeni bir d??nya kurulacak. Ses h??z??n??n 7 kat ??zerine ????k??lmas??yla u??aklar??n uzaydan u??mas?? planlan??yor

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/17320979.asp?yazarid=41&gid=61

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s