Evlerde art??k yeni moda: Yenilenebilir enerji

??

??

??

hurriyetemlak.com

Gayrimenkul Sekt??r B??lteni
Say??: 57, Tarih: 15 Eyl??l 2011
??
??

Yenilenebilir enerji

Evlerde Yeni Moda: Yenilenebilir Enerji


Yenilenebilir enerji uzmanlar??, bu sistemlerin genellikle m??stakil evlerde kullan??labilece??ini belirtiyor. Bununla beraber ??ebekeye uzak olan birka?? ev birle??erek de yenilenebilir enerjiden yararlanabiliyor. Santrallerde ??retilen elektri??i ??retici ??irket fabrikas??nda, otelinde, ya da sitesinde kullanma imkan??na sahip……….

?? Devam?? Hurriyetemlak.com'da??????

??
??

????renciye art??k her yerde ev var!????


??niversite s??navlar??n?? ve kazand??klar?? okullar??n kay??t tela????n?? geride b??rakan ????rencileri ??imdilerde ev tela???? sard??. ??stanbul'da okuyan 300 bin ??niversite ????rencisinin sadece y??zde 14'l??k bir k??sm?? yurtlarda bar??nabiliyor……
?? Devam?? Hurriyetemlak.com'da
??

??

Koru Florya'da evler 893 bin TL'den ba??l??yor????


24 ay sonra sahiplerine teslim edilecek olan projede 162 ile 483 metrekare aral??????ndaki konutlar??n fiyatlar?? 893 bin lira ile 3 milyon 900 bin lira aras??nda de??i??iyor……
?? Devam?? Hurriyetemlak.com'da

??

??

B??y??kdere'nin 5 milyon dolarl??k yeni oyuncaklar??????


??stanbul'un en geli??mi?? i?? ve ya??am merkezi B??y??kdere Caddesi, ??zellikle de Levent B??lgesi gayrimenkul yat??r??mc??s??n?? ihya etti. 2004 y??l??ndan bu yana Levent'te metrekare fiyatlar?? dolar baz??nda 11 kat artt??..
?? Devam?? Hurriyetemlak.com'da

????

??
??
??

??
??
??
??
??
??
??

?? En yeni projeler.
?? Emlak sekt??r??n??n i??inden haberler.


??

Hurriyetoto.com'da onbinlerce otomobil, hafif ticari ve kiral??k ara?? ilan??na ula??abilir, 0 km ara??lar??n teknik ??zelliklerini inceleyebilir, hurriyetoto.com kullan??c?? g??r????lerini okuyabilir, otomotiv sekt??r?? ile ilgili g??ncel haberleri ve foto galerileri takip edebilir, arad??????n??z ya da ilan vermek istedi??iniz ara?? ile ilgili t??m i??lemleri benim sayfam b??l??m??nden ger??ekle??tirebilirsiniz..

?? Copyright 2011 H??rriyet
??
??

hurriyet.com.tr

??

??
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s